UECSB

Previous Projects

English Workplace Communication
Budaya Kerja Cemerlang
Pemikiran Kreatif
Penulisan dan Penyediaan Rekod Rasmi
Motivasi dan Kepuasan Bekerja
Pembangunan Imej Profesional
Penulisan Minit Mesyuarat
Gaya Hidup Sihat
Kelas Asas Renang
Asas Pertolongan Cemas
Pengurusan Fail & Rekod 
Keselamatan Pejabat
Pengurusan Stor
Pengurusan Stress
Keselmatan dan Kesihatan Pekerja
Pengurusan Kewangan Peribadi
Pengurusan Masa
Komunikasi Silang Budaya
Akauntabiliti dan Integrasi

Penyediaan Kertas Kerja dan Laporan Berkualiti

Pengendalian Kaunter
Kecemerlangan Pembantu Am Pejabat
Nilai dan Etika Kerja Di Pejabat
Penyeliaan Berkesan
Motiasi dan Kepuasan Bekerja
Keselamatan Pejabat
Pemikiran Kreatif
Pembangunan Imej Profesional
Asas Pertolongan Cemas
 Asas Protokol
 Semangat Kerja Berpasukan
 Pengurusan Sumber Manusia
 Penyelia Berkesan
 Pengacaraan Majlis
 Protokol Dan Etika Sosial
 Pemandu Berhemah
 Pemantapan Profesyen Setiausaha
 Kecemerlangan Organisasi
 Budaya Kerja Berpasukan
 Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti
 Kursus Motivasi Dan Kepuasan Bekerja
 Workship On Structural Analysis
 Asas Pencegahan Kebakaran
 Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan 
 Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam

Weblinks

UMHSB  MSC MAMPU    MQA    UUM    KPT

You are here: Home Our Training Previous Projects