Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia

Uniutama Education and Consultancy Sdn Bhd (UECSB)

UECSB

Uniutama Education and Consultancy Sdn Bhd (UECSB) telah ditubuhkan pada 23 Mei 2011. UECSB memfokuskan perniagaannya di dalam bidang Pendidikan, Latihan dan Pembangunan Profesional, Perundingan dan Kolaborasi AntaraBangsa.

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan

Jadual di bawah menunjukkan…