Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Dr. Abdul Latif Shaik Mohamed

Pengerusi

Prof. Hj. Ismail Bin Mat

PENGARAH

Encik Ahmad Rasidi Bin Abdullah

PENGARAH