Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia

Lembaga Pengarah

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

Ahli Lembaga Pengarah

Prof. Dr. Yusnidah Binti Ibrahim

Ahli Lembaga Pengarah

Prof. Hj. Ismail Bin Mat

ahli akademik

Encik Ahmad Rasidi Bin Abdullah

Ahli Lembaga Pengarah