Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia

Lembaga Pengarah

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF UECSB

Dr. Abdul Latif Shaik Mohamed

Pengerusi AHLI LEMBAGA PENGARAH

Prof. Hj. Ismail Bin Mat

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Encik Ahmad Rasidi Bin Abdullah

AHLI LEMBAGA PENGARAH

En Azman Hisham Che Doi

Pengarah