Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia

Struktur Organisasi

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif UECSB

Dr. Mohd Herry Bin Mohd Nasir

Pengurus Besar

Dr. Khairol Anuar Bin Ishak

Pengurus Eksekutif

Dr. Mawarny Binti Md Rejab

Pengurus Eksekutif

Roslan Bin Ramli

Pengurus Eksekutif

Prof. Madya Dr. Rozita Binti Abdul Mutalib

Pengurus Eksekutif

Nor Asmaa Arina Binti Zakaria

Setiausaha

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus

herry@uum.edu.my

Dr. Khairol Anuar Ishak

Pengurus

khairol@uum.edu.my

Prof. Madya Dr. Noraini Othman

Pengurus

n.aini@uum.edu.my

Dr. Mawarny Md Rejab

Pengurus

mawarny@uum.edu.my

Dr. Amirul Faiz Osman

Pengurus

amirulfaiz@uum.edu.my

Roslan Ramli

Pengurus

roslan.r@uum.edu.my

Nor Asmaa Arina Zakaria

Setiausaha

ina_ariena@uum.edu.my

04-928 4601

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus Besar

herry@uum.edu.my

Dr. Khairol Anuar Ishak

Pengurus Eksekutif

khairol@uum.edu.my

Roslan Bin Ramli

Pengurus Eksekutif

roslan.r@uum.edu.my

Nur Azira Ali

Penolong Pengurus

nur.azira@uum.edu.my

04-928 4618

Wan Abdul Mukhrij Abdul Majid

Pegawai (Pengurusan Kredit)

abdulmukhrij@uum.edu.my

04-928 4644

Muhammad Sufian Mohd Noor

Pegawai (Teknologi Maklumat)

md.sufian@uum.edu.my

Ridzuan Khusaini Rosli

Eksekutif Pemasaran

rid.khusaini@uum.edu.my

Mohd Asly Asraf Ahmad

Pegawai Pemasaran

maaskaf@uum.edu.my

Nurul Izzaty Abu Bakar

PEGAWAI Tadbir (Kewangan)

izzaty@uum.edu.my

04-928 4618

Auni Aisyah Abdul Rais

Pembantu Tadbir (Kewangan)

auni.aisyah@uum.edu.my

04-928 4626

Nurul Fahimah Romli

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

nfahimah@uum.edu.my

Muhammad Azrul Irfan Azizan

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

mazrulirfan@uum.edu.my

04-928 4614

Anis Afifah Asmady

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

anisafifah@uum.edu.my

04-928 4641

Asserina Bahari

Pembantu Tadbir (Kewangan)

asserina@uum.edu.my

04-928 4644

Nurul Qistina Mohamad Fissol

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

nqistina@uum.edu.my

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus

herry@uum.edu.my

Nur Azira Ali

Penolong Pengurus

nur.azira@uum.edu.my

04-928 4618

Muhammad Sufian Mohd Noor

Pegawai (Unit Teknologi Maklumat)

md.sufian@uum.edu.my

Wan Abdul Mukhrij Abdul Majid

Pegawai (Unit Pengurusan Kredit)

abdulmukhrij@uum.edu.my

04-928 4644

Nurul Izzaty Abu Bakar

Pembantu Tadbir (Unit Kewangan)

izzaty@uum.edu.my

04-928 4618

Nurul Madiha Mat Zaki

Pembantu Tadbir (Unit Kewangan)

nurulmadiha@uum.edu.my

04-928 4618

Noorfarahin Abd Rahman

Pembantu Tadbir (Unit Pengurusan Kredit)

noorfarahin@uum.edu.my

04-928 4644

Anis Afifah Asmady

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

anisafifah@uum.edu.my

04-928 4641

Mohamad Syafiq Abdul Ghani

Pembantu Tadbir (Pembantu Am Pejabat)

04-928 4641

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif UECSB

Dr. Mohd Herry Bin Mohd Nasir

Pengurus Besar

Dr. Khairol Anuar Bin Ishak

Pengurus Eksekutif

Dr. Mawarny Binti Md Rejab

Pengurus Eksekutif

Roslan Bin Ramli

Pengurus Eksekutif

Prof. Madya Dr. Rozita Binti Abdul Mutalib

Pengurus Eksekutif

Nor Asmaa Arina Binti Zakaria

Setiausaha

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus

herry@uum.edu.my

Dr. Khairol Anuar Ishak

Pengurus

khairol@uum.edu.my

Prof. Madya Dr. Noraini Othman

Pengurus

n.aini@uum.edu.my

Dr. Mawarny Md Rejab

Pengurus

mawarny@uum.edu.my

Dr. Amirul Faiz Osman

Pengurus

amirulfaiz@uum.edu.my

Roslan Ramli

Pengurus

roslan.r@uum.edu.my

Nor Asmaa Arina Zakaria

Setiausaha

ina_ariena@uum.edu.my

04-928 4601

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus Besar

herry@uum.edu.my

Dr. Khairol Anuar Ishak

Pengurus Eksekutif

khairol@uum.edu.my

Roslan Bin Ramli

Pengurus Eksekutif

roslan.r@uum.edu.my

Nur Azira Ali

Penolong Pengurus

nur.azira@uum.edu.my

04-928 4618

Wan Abdul Mukhrij Abdul Majid

Pegawai (Pengurusan Kredit)

abdulmukhrij@uum.edu.my

04-928 4644

Muhammad Sufian Mohd Noor

Pegawai (Teknologi Maklumat)

md.sufian@uum.edu.my

Ridzuan Khusaini Rosli

Eksekutif Pemasaran

rid.khusaini@uum.edu.my

Mohd Asly Asraf Ahmad

Pegawai Pemasaran

maaskaf@uum.edu.my

Nurul Izzaty Abu Bakar

PEGAWAI Tadbir (Kewangan)

izzaty@uum.edu.my

04-928 4618

Auni Aisyah Abdul Rais

Pembantu Tadbir (Kewangan)

auni.aisyah@uum.edu.my

04-928 4626

Nurul Fahimah Romli

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

nfahimah@uum.edu.my

Muhammad Azrul Irfan Azizan

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

mazrulirfan@uum.edu.my

04-928 4614

Anis Afifah Asmady

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

anisafifah@uum.edu.my

04-928 4641

Asserina Bahari

Pembantu Tadbir (Kewangan)

asserina@uum.edu.my

04-928 4644

Nurul Qistina Mohamad Fissol

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

nqistina@uum.edu.my

Dr. Mohd Herry Mohd Nasir

Pengurus

herry@uum.edu.my

Nur Azira Ali

Penolong Pengurus

nur.azira@uum.edu.my

04-928 4618

Muhammad Sufian Mohd Noor

Pegawai (Unit Teknologi Maklumat)

md.sufian@uum.edu.my

Wan Abdul Mukhrij Abdul Majid

Pegawai (Unit Pengurusan Kredit)

abdulmukhrij@uum.edu.my

04-928 4644

Nurul Izzaty Abu Bakar

Pembantu Tadbir (Unit Kewangan)

izzaty@uum.edu.my

04-928 4618

Nurul Madiha Mat Zaki

Pembantu Tadbir (Unit Kewangan)

nurulmadiha@uum.edu.my

04-928 4618

Noorfarahin Abd Rahman

Pembantu Tadbir (Unit Pengurusan Kredit)

noorfarahin@uum.edu.my

04-928 4644

Anis Afifah Asmady

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

anisafifah@uum.edu.my

04-928 4641

Mohamad Syafiq Abdul Ghani

Pembantu Tadbir (Pembantu Am Pejabat)

04-928 4641

Dr. Khairol Anuar Ishak

Pengurus Eksekutif

khairol@uum.edu.my

Ridzuan Khusaini Rosli

Eksekutif Pemasaran

rid.khusaini@uum.edu.my

Mohd Asly Asraf Ahmad

Pegawai Pemasaran

maaskaf@uum.edu.my

Muhammad Azrul Irfan Azizan

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

mazrulirfan@uum.edu.my

Nurul Qistina Mohamad Fissol

Pembantu Tadbir (Pemasaran)

nqistina@uum.edu.my