Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
UNIUTAMA EDUCATION AND CONSULTANCY SDN. BHD.

PROFIL

UECSB adalah sebuah syarikat milik penuh Uniutama Management Holdings Sdn Bhd (UMHSB). Aktiviti perniagaan utama UEC adalah pengkhususan dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan profesional, penyelidikan dan perundingan.

VISI

Untuk menjadi sebuah syarikat yang terkemuka, samada menerusi pasaran tempatan dan juga antarabangsa dalam bidang latihan dan juga pembangunan profesional, perundingan perniagaan serta pendidikan bertaraf dunia.

MISI
 1. Fokus Pelanggan:
  • Mendengar, memenuhi dan merealisasikan setiap kehendak pelanggan.
  • Melayan setiap pelanggan dengan penuh rasa hormat dan saksama. Menyampaikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti bagi mengekalkan pertumbuhan pesat syarikat dan seterusnya memenuhi kehendak pelanggan.
  • Penambahbaikan prestasi dan keupayaan syarikat secara berterusan berdasarkan maklumbalas dari pelanggan.
 2. Semangat Mencabar:
  • Secara berterusan mencuba sesuatu yang beru, mencari peluang perniagaan yang baru.
  • Mencapai keputusan dengan satu piawaian prestasi yang tinggi.
 3. Integriti:
  • Menjalankan perniagaan dengan standard etika yang tinggi.
  • Menghormati komitmen dan kecekapan dalam penghantaran.

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

Pengarah Institut Pemikiran Dr. Mahathir

Prof. Dr. Yusnidah Binti Ibrahim

TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK & ANTARABANGSA NEGERI UUM

Prof. Hj. Ismail Bin Mat

ahli akademik

Encik Ahmad Rasidi Bin Abdullah

TIMBALAN PENDAFTARAN

UECSB adalah sebuah syarikat milik penuh Uniutama Management Holdings Sdn Bhd (UMHSB). Aktiviti perniagaan utama UEC adalah pengkhususan dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan profesional, penyelidikan dan perundingan.

VISI

Untuk menjadi sebuah syarikat yang terkemuka, samada menerusi pasaran tempatan dan juga antarabangsa dalam bidang latihan dan juga pembangunan profesional, perundingan perniagaan serta pendidikan bertaraf dunia.

MISI
 1. Fokus Pelanggan:
  • Mendengar, memenuhi dan merealisasikan setiap kehendak pelanggan.
  • Melayan setiap pelanggan dengan penuh rasa hormat dan saksama. Menyampaikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti bagi mengekalkan pertumbuhan pesat syarikat dan seterusnya memenuhi kehendak pelanggan.
  • Penambahbaikan prestasi dan keupayaan syarikat secara berterusan berdasarkan maklumbalas dari pelanggan.
 2. Semangat Mencabar:
  • Secara berterusan mencuba sesuatu yang beru, mencari peluang perniagaan yang baru.
  • Mencapai keputusan dengan satu piawaian prestasi yang tinggi.
 3. Integriti:
  • Menjalankan perniagaan dengan standard etika yang tinggi.
  • Menghormati komitmen dan kecekapan dalam penghantaran.

Prof. Dr. Rushami Zien Bin Yusoff

Pengarah Institut Pemikiran Dr. Mahathir

Prof. Dr. Yusnidah Binti Ibrahim

TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK & ANTARABANGSA NEGERI UUM

Prof. Hj. Ismail Bin Mat

ahli akademik

Encik Ahmad Rasidi Bin Abdullah

TIMBALAN PENDAFTARAN